Al3_för_miljön_(kopia)_(kopia).jpg

...med hjälp av bidrag från Miljöförvaltningen i Malmö.